Güleryüz Otobüs Fabrikası

YÖNETİM KURULU

Savaş KESKİN

Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan KESKİN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sevda KESKİN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Muzaffer ARKALI

Genel Müdür
muzaffer.arkali@guleryuz.com

İrfan YÜCETAŞ

Yurt Dışı Satış Direktörü
irfan.yuceltas@guleryuz.com

Yaşar DEMİRYÜREK

Yurt İçi Satış Diretörü
yasar.demiryurek@guleryuz.com

Erdinç BERBER

İhracat Müdürü
erdinc.berber@guleryuz.com

Tayfun AKDAĞ

Satın Alma Müdürü
tayfun@guleryuz.com