İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak iş planlarımıza önemli derecede destek vermek amacıyla kaliteli üretimin zamanında gerçekleşmesi, kaliteli çalışanlarla gerçekleştirebileceği inancı içinde, sürekli gelişimi ilke edinmiş bir İK sistemi ile çalışanların kariyer ve kişisel gelişimlerine sürekli katkıda bulunmak ve motivasyonlarının artmasını sağlamak için şu temel politikalar altında yürütülmektedir;

Yeni açılan pozisyonları, şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda mümkün olduğunca bünyemizde olan değerli insan kaynağını kullanarak gidermek,

Dışarıdan yeni personel alımında en uygun adayı, adaylara eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle seçerek nitelikli işgücü alımını gerçekleştirmek,

Çalışanlarımızın gelişmesine, yüksek performansla çalışmasına ve kariyerlerinde yükselmesine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlamak,

Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim programları hazırlamak ve sürekli eğitimlerle kişisel gelişimini desteklemek,

Çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeden eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliğini sağlamak.