YÖNETİM KURULU

Savaş KESKİN

Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan KESKİN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sevda KESKİN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Muzaffer ARKALI

Genel Müdür
muzaffer.arkali@guleryuz.com