İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Güleryüz, İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türk mevzuatlarını takip eden uygulamaları ve kuralları asıl politika olarak benimsemektedir.
  • Güleryüz çalışanları, taşeronlar ve üçüncü parti personeller de dahil olmak üzere İş sağlığı ve Güvenliği hususunda kendilerini ve diğer çalışanları bilinçlendirme sorumluluklarının başında gelmektedir.
  • Güleryüz; bünyesindeki bütün çalışanlarını Fabrika"nın İş Sağlığı ve Güvenliği hususundaki standartlarını geliştirmek adına toplantılara, eğitimlere ve tatbikatlara katılımını destekleyen bir yapıya sahiptir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki eğitimler ve düzenli tatbikatlar Fabrika yönetiminin sorumluluğundadır ayrıca yönetim kadrosu bu çalışmaların uluslararası standartlara uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle ve kontrol etmekle yükümlüdür.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları kazaya ve herhangi bir probleme yol açmadan önce dönemsel olarak denetlenmekte ve güncellenmektedir.